Octrooien en Patenten

 

Beschermen van uw ontwikkelingOctrooi
Met productontwikkeling gaan vaak innovativiteit gepaard. Soms is het interessant om een nieuw ontwerp of idee te beschermen middels een octrooi.

Omdat MAZE-engineering hier ervaring mee heeft, willen we u graag laten profiteren van deze kennis en Know How die al in een vroeg stadium van de productontwikkeling nodig is.

Wij zullen u tijdens het project dan ook van advisering voorzien, en denken met u mee aan een vervolg.

Een voorproefje of uw idee ook octrooieerbaar is? Het moet aan tenminste 3 voorwaarden voldoen:

1. Nieuw
2. Innovatief
3. Industrieel toepasbaar

Als u met MAZE-engineering hierover van gedachte wil wisselen, respecteren we natuurlijk altijd de geheimhouding.

Ooit gedacht dat in u een Willie Wortel schuilt?

 
Copyright © 2007 MAZE Engineering

 http://www.maze-engineering.nl